Continue schaal

Continue schaaldefinitie:

Op doorlopende schaal beoordelen respondenten de objecten door een markering te plaatsen op de juiste positie op een lijn die van het ene uiterste van de variabele naar de andere loopt. De vorm van de continue schaal kan aanzienlijk variëren.

Een continue schaal moet niet worden verward met een 
continue som. Een doorlopend bedrag geeft de respondent een score voor items die samen een vooraf gedefinieerd totaal vormen. Met dit vraagtype kunnen respondenten een bepaald gewicht toevoegen aan elk item.Wilt u meer weten?

Download de volledige woordenlijst in een afdrukbare lijst


Ja, ik wil deze lijstVoorbeeld van een continue schaal:


continuous scale