Woordenlijst

Continue schaal
Continue schaal Continue schaaldefinitie: Op doorlopende schaal beoordelen respondenten de objecten door een markering te plaatsen op de juiste positie op...
Wo, 12 Sep, 2018 at 9:31 AM
Vergelijkende schalen
Vergelijkende schalen Vergelijkende schaaldefinitie: Vergelijkende schalen omvatten de directe vergelijking van stimulusobjecten. Meestal wordt de respo...
Wo, 12 Sep, 2018 at 9:37 AM
Enquête uitnodiging
Enquête uitnodiging Enquête uitnodigingsdefinitie Enquête-uitnodigingen zijn uitnodigingen per brief, e-mail, tekst of telefoon die mensen uitnodigen ...
Wo, 12 Sep, 2018 at 9:45 AM
Enquête prikkels
Enquête prikkels Enquête prikkels definitie: Enquête incentives zijn eigenlijk niet veel anders dan elke andere vorm van incentive. Het zijn redenen, mone...
Wo, 12 Sep, 2018 at 9:49 AM
Geforceerde keuzeschaal
Geforceerde keuzeschaal Geforceerde keuze schaaldefinitie: Er zijn veel enquêtevragen waarmee u meer bruikbare gegevens kunt verzamelen. Een geforceerde k...
Wo, 12 Sep, 2018 at 9:53 AM
Respondentenlast
Respondentenlast Definitie respondent last: De last van de respondenten (ook bekend als de responslast, responsmoeheid en de belasting van het onderwerp) ...
Wo, 12 Sep, 2018 at 9:56 AM
Anonieme enquête
Anonieme enquête Anonieme onderzoeksdefinitie: Een anonieme enquête is een enquête van een objectieve onderzoeker en sluit de verzameling van persoonlijke...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:00 AM
Meerkeuze vraag
Meerkeuze vraag Meerkeuze vraagdefinitie: Een meerkeuzevraag is een vraagtype waarbij de respondent wordt gevraagd om een of meer items uit een beperkte k...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:16 AM
Star Rating
Star Rating Star rating definitie: Een sterbeoordeling is een beoordelingsvraag waarmee mensen een product of service beoordelen met een aantal sterren. H...
Wo, 12 Sep, 2018 at 11:48 AM
Leidende vraag
Leidende vraag Toonaangevende vraagdefinitie: Een leidende vraag is een type vraag dat de respondent op een bepaalde manier moet antwoorden. Vaak implice...
Wo, 12 Sep, 2018 at 11:49 AM