Woordenlijst

Demografische vraag
Demografische vraag Demografische vraag definitie: Hoe oud ben je? Wat is het hoogste niveau van onderwijs dat je hebt voltooid? Wat is je geslacht? E...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:30 AM
Guttman-schaal
Guttman-schaal Guttman-schaal definitie: Een Guttman-schaal (ook bekend als cumulatieve schaling of scalogramanalyse) is een ordinaal schaaltype waarbij u...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:35 AM
Enquêteschaal
Enquêteschaal Enquêteschaaldefinitie: Bij gemeenschappelijk gebruik van enquêtes is een schaal een geordende reeks antwoordopties, die verbaal of numeriek...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:40 AM
Grootte van het monster
Grootte van het monster Bepaling van de steekproefomvang: De steekproefomvang verwijst naar het aantal afzonderlijke stukjes gegevens dat in een enquête i...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:47 AM
Gesloten vraag
Gesloten vraag Gesloten vraagdefinitie: Een vraag met een gesloten einde genereert een beperkte set antwoorden die gemakkelijk in een database kunnen wor...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:52 AM
Dubbele loopvraag
Dubbele loopvraag Dubbel-loopige vraagdefinitie: Een vraag met een dubbel vak is een vraag die bestaat uit meer dan twee afzonderlijke kwesties of onderwe...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:56 AM
Moeheid onderzoeken
Moeheid onderzoeken Enquête vermoeidheidsdefinitie: Moeheid door onderzoeken (vaak door elkaar gebruikt met vermoeidheid van de respondent) is een proble...
Wo, 12 Sep, 2018 at 10:58 AM
Voorwaardelijke vertakking
Voorwaardelijke vertakking In deze door gegevens gestuurde wereld kan het lastig zijn om uw enquête voor een vermoeide enquête te laten invullen door uw ge...
Wo, 12 Sep, 2018 at 11:24 AM
Beoordelingsschaal vragen
Beoordelingsschaal vragen Beoordelingsschaaldefinitie: Een beoordelingsschaal is een methode waarbij de respondent een waarde, soms numeriek, aan het b...
Wo, 12 Sep, 2018 at 11:27 AM
Discrete schaal
Discrete schaal Discrete schaaldefinitie: Discrete gegevens, zoals tellingen, zijn numerieke gegevens met een eindig aantal mogelijke waarden en kunnen a...
Wo, 12 Sep, 2018 at 11:31 AM